آرشیو برچسب: دانلود Opera

دانلود مرورگر اپرا Opera 54.0.2952.41 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 54.0.2952.41 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 54.0.2952.41 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.106 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.106 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.106 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.99 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.99 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.99 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 46.3.2246.127744 – اندروید

دانلود مرورگر اپرا Opera 46.3.2246.127744 – اندروید خانه » موبایل » دانلود مرورگر اپرا Opera 46.3.2246.127744 – اندروید Opera اپرا مرورگر قدرتمند و محبوبی برای سیستم عامل اندروید می باشد که با داشتن قابلیت های ویژه برای کاربران اندروید امکان مرور هرچه بهتر و آسان تر را فراهم می اورد و کاربران با دانلود اپرا Opera می توانند قابلیت های ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.37 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.37 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 53.0.2907.37 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.99 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.99 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.99 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.97 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.97 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.97 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.64 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.64 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.64 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.40 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.40 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.40 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.30 Win/macOS/Linux

دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.30 Win/macOS/Linux خانه » نرم افزار های ویژه » دانلود مرورگر اپرا Opera 52.0.2871.30 Win/macOS/Linux اگر شما هم از کاربران قدیمی اینترنت باشید، حتما استفاده و دانلود مرورگر اپرا (به انگلیسی: Opera Web Browser) را به خاطر دارید. حال بعد از گذشت چندین سال، این مرورگر دوباره شروع به فعالیت و بهینه سازی خود کرده است. ...

ادامه مطلب »